Среща на НЗОК с представители на фирми, които подпомагат обезпечаването на хемодиализата у нас

На 20 юни т.г. управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - д-р Румяна Тодорова, и подуправителят на инсти... 2014-07-13T14:18:59+00:00 НЗОК

На 20 юни т.г. управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Румяна Тодорова, и подуправителят на институцията – д-р Динчо Генев, се срещнаха с представители на големи български и чуждестранни компании и фирми, които обезпечават провеждането на хемозиализа у нас. Сред присъстващите бяха д-р Карел ван Билдербеек (Dutchmed – Холандия), д-р Хорст Щюел ( B.Braun Medical – Германия) и представители на „Фрезениус“.

 

На срещата бяха обсъдени проблемите, които пречат на нормалната работа на бизнеса в този сектор.
На първо място бе поставен акцент върху качеството на диализата у нас. Неефективно проведената диализа означава още диализи за пациента и допълнително лечение заради настъпилите усложнения, както и значително намаляване на качеството и продължителността на живота му, изтъкнаха участниците в срещата. Лоша материална база, некачествени консумативи, недобре подбрани медикаменти и неточни контролни изследвания са сред причините хората, които имат нужда от диализа, да предпочитат частните центрове, в които получават по-качествена медицинска помощ в сравнение с диализните центрове в държавните болници. Като първа стъпка, ще бъде направен анализ на пациентите, нуждаещи се от диализа, преминали през държавните или частните центрове, заяви управителят на НЗОК. Анализът ще даде реална представа за това къде предпочитат те да провеждат процедурата и ще доведе до по-справедливо преразпределение на средствата, предвидени за целта.

 

Критерият най-ниска цена при провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) не винаги води до добър резултат, защото поръчките се печелят от консумативи с много ниско качество. Същото е валидно и за медицинските изделия. Необходимо е да се въведе и изискването контролните изследвания да бъдат извършвани само в референтни лаборатории.

 

Да се търси качествена услуга на най-добра цена бе предложението на представителите на бизнеса, участвали в срещата. Касата да сключва договор само с тези диализни центрове, които отговарят на критериите за качество е и мнението на институцията. Сегашната нормативнва база не предоставя на НЗОК ефективен механизъм за контрол на качеството на услугата, която заплаща за здравноосигурените лица.

 

Законови промени, които ще дадат равен старт на частните диализни центрове с тези, които функционират в държавните болници, и промяна на медицинския стандарт за диализа бяха предложенията, около които се обединиха участниците в срещата. Сега в стандартите се залагат предимно количествени, а не качествени критерии. Необходимо е да се търси добрият краен резултат, като касата да има възможност да заплаща за качествени услуги. Участниците в срещата бяха категорични, че застават зад всяка инициатива на НЗОК да бъде намерен механизъм с ясни критерии за контрол, чрез който да може да се следи качеството на услугата.

 

Средствата, предвидени за хемодиализа, са достатъчни, подчертаха представителите на чуждестранния бизнес, но липсва ефективна организация и контрол при провеждането й. Получените средства за извършени хемодиализни процедури следва да се ползват само за тази дейност, а не да се разпределят от болничните директори за други цели.
В отговор на това управителят на НЗОК подчерта: „Подкрепям всички инициативи, свързани с качеството и се присъединявам към мнението, че е нужна по-голяма дисциплина в тази насока, защото именно това е, което ни липсва“.

 

 

Източник: http://www.nhif.bg
Източник снимка: suphakit73/freedigitalphotos.net