СЪРДЕЧНА-СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Това е състояние при сърдечно заболяване, при което независимо от нормалното камерно пълнене сърдечният дебит е понижен и сърцето е неспособно да изтласква необходимото количество кръв за задоволяване на метаболитните нужди на тъканите, чиито фукционални параметри са в нормални граници.

 

 

СЪРДЕЧНА-СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТРазклонена боянка (Erysimum diffusum) – основното показание на препаратите, получавани от боянката, е сърдечно-съдова недостатъчност, развила се в хода и на основата на митрални пороци на сърцето, хипертонична болест и атеросклеротична кардиосклероза. Важно е да се знае, че прилагането на боянката трябва да става по преценка на доктор!!! Дрогата може да се използва под форма на запарка: 1 г от нея се запарва в 150 мл вода, прецежда се и се взема по 3-4 супени лъжици дневно.