Тимянков прангос

Тимянков прангос

Prangos ferulacea L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни

 

прангос

 

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е до 1,5 м високо. Листата са пересто разсечени. Сенниците са съставени от 6 до 12 лъча. Обвивките при основата  на главните лъчи са теснолинейни, заострени, както и в основата на цветните дръжки. Цветовете са жълти. Чашката е почти целокрайна на върха, без зъбци. Плодът е едър, снабден по перваза и върху гърба с добре развити ципести крилца. Цъфти през май-юли. Отровно растение.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В балканския полуостров, Иран. У нас се среща по каменливите и тревисти места в югоизточната част на страната.

 

ДРОГА: Плодчетата и корените

В плодчетата е установено съдържанието на етерично масло. Корените съдържат над 10 вещества с кумаринов характер. От корените са изолирани следните кумарини и фурокумарини: остхол, пранферол и др. В периода на цъфтене в растението са намерени витамин Е и суров каротин.

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка:Bodley library; commons.wikimedia