Цикутово часовниче

Цикутово часовниче

Erodium cicutarium L. Сем. Geraniaceae – Здавецови

 

ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото обикновено неразвито, по-рядко 5-60 см дълго. Приосновните листа в розетка, двойно перести до перести. Цветовете до 12 в сенниковидни съцветия. Венчелистчетата 5, обратно яйцевидни розововиолетови. Плодът суха разпадлива кутийка, разделяща се на 5 неразпукливи дяла с дълги спирално завити осили. Цъфти май-октомври.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте по сухи каменисти и тревисти места, из храсталаци и изоставени орници. Разпространено из цялата страна до към 1500 м надморска височина. Среща се в цяла Европа.

 

ДРОГА: Надземната част.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Кръвоспиращо.

В народната медицина се употребява като кръвоспиращо средство, против гърлобол, понякога и против простудни заболявания.

Използва се като запарка.

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia