Чувен

Чувен

Chenopodium bonus-henricus L. Сем. Chenopodiaceae – Лободови

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дебел месест многоглав корен. Стеблото 20-80 см високо, изправено, просто, по-рядко от основата пирамидално разклонено, зелено или червеникаво, многоръбесто, младите клонки с брашнян налеп. Листата последователни едри тревисто зелени, копиевидно-стреловидни до триъгълни. Цветовете многобройни зеленикави, събрани в метличести съцветия по върховете на стеблата. Плодът сплеснато орехче. Семето почти сферично чернокафяво лъскаво. Цъфти май-август.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из тревисти места, край мандри и други наторени места в планините. Разпространено из цялата страна от 800 до към 2000 м надморска височина. Среща се в цяла Европа.

 

ДРОГА: Използват се корените на растението. Те се изкопават късно през лятото или есента.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: В народната медицина извлеци от растението се използват за външна употреба при възпалителни заболявания и наранявания на кожата и циреи.

Най-голямо приложение чувенът намира в сладкарскатапромишленост при приготвянето на халва.

По 5-10 г корени се варят в продължение на 10 минути в 500 мл вода, прецежда се и течността се използва за външна употреба.

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia