Всичко от www.zdraviste.com

Покана за участие в договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания

www.zdraviste.com 25.05.2014 НЗОК
Покана за участие в договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания

Покана

, ,
www.zdraviste.com 30.05.2014 НЗОК
На основание чл. 20 от Наредба №10/2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти

В най-скоро време аптеките ще получат средствата си за лекарства на ветераните и на военноинвалидите

www.zdraviste.com 30.05.2014 НЗОК
Във връзка със зачестили сигнали от страна на аптеки, обслужващи ветерани от войните и военноинвалиди, за забавени плащания от страна на Нац.

Диабетно болните – с 300 тест ленти след приключване на процедурата по договаряне на медицински изделия

www.zdraviste.com 30.05.2014 НЗОК
По повод на зачестилите запитвания от пациенти, болни от диабет, за това от кога ще могат да получават по 300 броя тест ленти годишно, вместо 150-те

Покана

www.zdraviste.com 07.05.2014 НЗОК
Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим 1, на основание § 34, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ, бр. 60 от 2012г., и чл.8, ал.1 от Методика за условията и реда…