Всички Билки

Абъд

Абъд
Sambucus ebulus L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   ниско бъзе, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, тревист бъз   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Централния корен е силно развит, едър, дебел, а от неговата шийка косо излизат странични коренища. Стъблата са едногодишни, изправени, набраздени, до 2 м високи, разклонени, зелени, почти голи, с бяла сърцевина. Листата […]

Аглика

Аглика
Primula officinalis L. HILL.   Сем. Primulaceae – Игликови   Жълта иглика, иглика, белотък, игличе, игличина,  медицинска иглика, ягуличка   ОПИСАНИЕ: Агликата е многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, месесто, грапаво, неразклонено. Коренчетата са многобройни, тънки, дълги, шнуровидни, светлокафяви. Цветоносното стебло е безлистно, покрито с редки власинки, излизащо от средата на листната розетка. Листата са събрани […]

Адъз-кьоку

Адъз-кьоку
Inula helenium L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бял оман, дивисил, деветсил, жълт оман, имела, оман, уман   ОПИСАНИЕ: Многогодишно едро тревисто растение. Коренището е месесто, обикновено многоглаво, от долната част на което излизат няколко дебели корена, а от горната няколко стъбла. Стъблата са до 2 м високи, изправени, слабо разклонени, покрити с меки власинки. […]

Акация бяла

Акация бяла
Robinia pseudoacacia L. Сем. Leguminosae – Бобови   аблен, бяла акация, бял салкъм   ОПИСАНИЕ: Бялата акация е високо, достигащо до 25 м, силно разклонено, с широка неправилна корона дърво. Младите клони са червенокафяви, голи и лъскави.  Цветовете са слабожълтеникави, бели или бледорозови, едри, силно ароматични, събрани в увиснали, редки гроздовидни съцветия. Растението започва да […]

Алое

Алое
Aloe arborescens Mill. Сем. Liliaceae – Кремови   ОПИСАНИЕ: Храстовидни до дървовидни сукулентни растения. Стеблото 2 – 4 м високо изправено. Листата са събрани в гъсти розетки на върха на стеблото и клонките – мечовидни дебели, месести, сочни, по ръба с ципести зъбци   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из песъкливи  и каменисти пустинни и полупустинни места. Разпространено […]

Алтъника

Алтъника
Paeonia peregrina Miller   Сем. Paeoniaceae – Божурови   Божур червен, божур украсен, божур, кена, мужур, теснолист божур, див божур   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с вретеновидно надебелен и разклонен корен, от който излизат няколко стъбла. Листата са големи, последователни, два пъти тройно насечени, крайните дялове обикновено с 3 зъбеца. Цветовете са много едри, разположение единично […]

Американски винобой

Американски винобой
Phytolacca Americana L. (PH. Decandra L.) Сем. Phytolaccaceae – Лаконосни   Американски лаконос, ашик-боя, винобой, мерекеп   ОПИСАНИЕ: Винобоят е многогодишно тревисто растение. Коренището е дебело, реповидно, многоглаво, с множество влакнести корение. Стъблата са по няколко на едно коренище. Те са прави, разклонени, до 3м високи, голи зелени, понякога обагрени червеникаво. Клонките в горната част […]

Анасон

Анасон
Pimpinella Anisum L.  Сем. Umbeliferae – Сенникоцветни   ОПИСАНИЕ:  Анасонът е едногодишно тревисто културно растение. Коренът е вретеновиден, слабо разклонен, достигащ до 60 см в почвата. От всеки корен излиза само по едно стъбло. Стъблото е до 60 см високо, изправено, в горната си част разклонено, голо или покрито с дребни власинки. Плодчетата и след […]

Анасон див

Анасон див
Pimpinella saxifraga Сем. Umbelliferaea – Сенникоцветни   бедреница, горски анасон, каменоломков анасон   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение високо 30 – 60 см, със слабо разклонено, леко надлъжно набраздено, в горната си част голо стъбло. Приосновните листа са на дълги дръжки, простоперести, с 5-7 приседнали, заоблени до продълговати назъбени или врязани листчета; стъблените листа са по-малки, […]

Ангелика

Ангелика
Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   Пищялка, Angelica officinalis (Moench.) Hoffm.   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с късо, мощно, месесто, обрасло с дълги коренчета коренище. Стъблото е правом високо до 1,5м, в основата много дебело, обло, тънко набраздено, кухо, в долната част червеникаво обагрено, в горната част разклонено. Долните листа са твърде големи (60-90 см), тройниперести, […]

Английско грозде

Английско грозде
Ribes grossularia L.  Сем. Saxifragaceae – Каменоломкови   бодливо френско грозде   ОПИСАНИЕ:  Английското грозде е до 1,5м висок бодлив храст. Клонките са светлозелени, нагъсто покрити с къси шипчета, а тук-там с едри бодли по възлите, много рядко липсващи в междувъзлията. Листата са длановидни, 3-5 делни, закръглено едроназъбени, понякога и от двете страни окосмени, с […]

Ардъч

Ардъч
Jinuperus communis L. Cupressaceae – Кипарисови   обикновена смрика, барабонка, планинска смрика, синя смрика, смирна, смрика, смрикаш, увина, уйна, обикновена хвойна, цицарка   ОПИСАНИЕ: Храст, който при благоприятни условия може да достигне до 12 м височина, с неправилна, по-рядко конична форма. Летораслите са червенокафяви, а кората е сивокафява. Листата са остри иглести, разперени, плитко жлебовидни […]

Асланче

Асланче
Linaria Vulgaris (L.)Сем. Scrophulariaceae– Живеничеви   Жълто асланче, клинаво биле, кученца, обикновенна луличка, рибена уста   ОПИСАНИЕ: Обикновената луличка е многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, силно разклонен. Стъблото е високо до 1м, изправено, почти неразклонено, густо облистено до самото съцветие, с безплодни издънки при основата си. То е голо, а само в областта на […]

Аспарагус

Аспарагус
Asparagus officinalis L. Сем. Liliaceae – Кремови   Зайча сянка, лечебна спаржа, самодивска метла   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение със силно развито люспесто разклонено коренище. Надземното стебло изправено, 0,5-1,5 високо, голо, с многобройни клонки, излизащи под остър ъгъл. Листата недоразвити малки безцветни люспи, в пазвите им се развиват снопчета от 3-6 тънки, нишковидни, дълги 1-3 […]