Всички Билки

Валериана

Валериана
Valeriana officinalis L.   Сем. Valerianaceae  – Дилянкови   дилянка, коча билка, мача трева, милянка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с вертикално късо коренище и многобройни шнуровидни корени със силна характерна миризма. През първата година образува листна розетка, през втората – единични или няколко цветоносни стебла – цилиндрични кухи, надлъжни наребрени, 50 -130 см високи. Стебловите […]

Ванковче

Ванковче
Gentiana cruciata L.   Сем. Gentianaceae – Тинтявови   горчавка, злъчка, кръстоцветна тинтява, облиставиче, прострел, свещилка, свещилник   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е многоглаво, с много коренчета. Стъблото е неразклонено, достигащо до 40 см  височина. Листата са целокрайни, продълговати или тесноелипсовидни, срещуположни на кръст, приседнали, тесноелиптични или удължено-яйцевидни, с 3 или 5 надлъжни жилки. Цветовете […]

Ведрицолистно обичниче

Ведрицолистно обичниче
Thalictrum Aquilegifolium L.  Сем. Ranunculaceae – Лютикови   гущерче, дива кошничка, кандилколистно обичниче, обичниче, ревнивче   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, хоризонтално, на гъсто покрито със слабо задебелени корени. Стъблата са до 1м високи, обикновено по няколко, неразклонени или в горната си част слабо разклонени, голи гладки, обикновено в долната си част кухи, […]

Венедик

Венедик
Tropaeolum majus L.   Сем. Tropaeolaceae – Латинкови   латинка, латина, майска латинка, френче   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е сочно, до 1 м дълго, разклонено, стелещо се, а понякога увивно. Увивните растения достигат до 3-4 м дължина. Цялото растение е голо. Листата са щитовидни, почти кръгли, с лъчисто главно жилкуване, светлозелени, последователни, на гъсто […]

Ветрогон

Ветрогон
Eryngium campestre L. Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   биволски трън, бял трън   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с вретеновиден дълбок корен. Стеблото изправено, 30-60 см високо, от основата силно разклонено, цялото растение кълбесто, бодливо. Приосновните листа на дълги дръжки, кожести, триделни, дяловете бодливо назъбени; стебловите листа приседнали стеблообхващащи, пересто назъбени, бодливи. Цветовете събрани в сбити […]

Вечерник

Вечерник
Hesperis Matronalis L.  Сем. Cruciferae –  Кръстоцветни   заран-вечер, клека-оту, нощна фиалка, нощница, обикновен вечерник   ОПИСАНИЕ: Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, дебел, разклонен. Стъблото е до 1 м високо, изправено, неразклонено или разклонено, четинесто, влакнесто, с дълги неразклонени или къси, вилужно разклонени власинки, по-рядко голо. Долните стъблени листа са яйцевидни до […]

Висок лопен

Висок лопен
Verbascum thapsiforme SCHRAD.  Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   голям лопен,голяма овча опашка, лепен, лопен, рибе биле   ОПИСНАИЕ: Двугодишно тревисто растение. През първата година от семето се развива само листната розетка, а през втората – на гъсто покрито с трихоми стъбло, листата и цветовете. Коренът е силно разклонен. Стъблото е до 2м високо, неразклонено или […]

Влахци

Влахци
Lotus corniculatus L.  Сем. Leguminosae – Бобови   жълта глушина, звездан, обикновен звездан, рогат звездан   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение със силно развита коренова система, с главен вретеновиден корен, проникващ до 2м в почвата и с множество странични разклонения. Главната маса от кореновите разклонения е разположена в горния слой на почвата. Върху кореновата система се […]

Влачещ се очеболец

Влачещ се очеболец
Potentilla Reptans L.  Сем. Rosaceae – Розоцветни   петопръстче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е сравнително късо, многоглаво. Стъблото е тънко, дълго, пълзящо, неразклонено с изключение на първите 3-4 възела; останалите се вкореняват. Листата с 5, по-рядко със 7 венчелистчета, към горната си част назъбени, обикновено рядко окосмени. Цветовете са сравнително едри, единични, с […]

Влашковидна

Влашковидна
Zea Mays L. Сем. Graminae – Житни   Бубол, кукуруз, гълъби, мамул, мисир, моруза, рапка, ронка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно еднодомно културно растение. Стъблото е изправено, неразклонено, наделено на възли и междувъзлия, плътно, отвутре с шуплест паренхим, достигащо до 3-4 м и повече височина. Листата са ланцетни до линейно-ланцетни, с успоредно жилкуване, прикрепени за стъблото с […]

Воден морач

Воден морач
Oenanthe aquatica L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   същински воден морач   ОПИСАНИЕ: Едно-, дву- или многогодишно тревисто растение. Корените са дребни, нишковидни. Стъблото е до 1м високо, кухо, разклонено, с надлъжни ребра. Долната му част обикновено се намира под водатата и е със скъсени междувъзлия. Надводните листа са два до много пъти пересто разсечени, […]

Водно пипериче

Водно пипериче
Polygonum hydropiper L. (Persicaria hydropiper)                     Сем. Polygonaceae  – Лападови   воден пипер, водна гъшеница, лютивче   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото изправено или приповдигащо се, вкореняващо се във възлите, 30-70 см високо, зелено или под възлите с виолетови пръстенчета (при узряване на плодовете цялото червено). Листата […]

Врабчови чревца

Врабчови чревца
Stellaria Media WILD. (Alsine media L.)                                        Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   вражалка, звездица, мишякиня, мокрица   ОПИСАНИЕ: Едногогодишно или презимуващо тревисто плевелно растение. Корените са тънки, разклонени. Главният корен е слабо развит. Стъблото е до 40 см високо, силно разклонено, изправено, полегнало или стелещо се, само с една косместа ивица от едната му страна между […]

Врани нокти

Врани нокти
Astragalus glycyphyllos   Сем. Fabaceae – Бобови    орлови нокти, сграбиче, сладколистен клин, клинавиче   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с вертикален дълбок корен. Стеблото от основата силно разклонено с приповдигащи се полегнали или разпространени клонки, 30-100 см дълги. Листата нечифтоперести, листчетата 4-6 двойки, широко елиптични до продълговато яйцевидни. Съцветията яйцевидни гъсти многоцветни гроздове на дълги дръжки […]

Вранско око

Вранско око
Paris Quadrifolia L.  Сем. Liliaceae – Кремови   кръстач   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дълго, пълзящо хоризонтално, обвито с влагалищни люспи. Стъблото е до 40 см високо, право голо, неразклонено. Листата са с мрежесто жилкуване, разположение на върха на стъблото в прешлен. Те са обикновено 4, голи почти приседнали или с къси дръжки, […]

Вратига

Вратига
Tanacetum vulgare L.(Chrisanthemum vulgare)    Сем. Compositae – Сложноцветни   ветриче, глистава трева, рошава кадънка, свратика   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, разклонено, късо, вдървесинено, многоглаво, с множество корени. Стъблото е до 1 м високо, изправен, слабо ръбесто, силно разклонено към горната си част, понякога червеникаво. Листата са текоперести, последователни, тъмнозелени отгоре, по-светли отдолу. […]

Врачанска префирия

Врачанска префирия
Ttrigonella foenum-graecum   Сем. Leguminosae – Бобови   гръцко сено, гръцки сминдух, камилско сено, сминдух, тилчец   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно културно тревисто растение. Стъблото е до 60 см високо, разклонено, изправено или полегнало. Листата са тройни. Листчетата са яйцевидни или яйцевидно-продълговати, заоблени, в горната си част слабо назъбени, тъмнозелени отгоре, сивозелени отдолу, с дръжки, в основата на […]

Вряс

Вряс
Melissa officinalis   Сем. Labiatae – Устноцветни   кошерджийска трева, лимонка, мамник, маточина, портокалка, пчеларник, пчелин, пчелно биле, пчелок   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е силно развито и разклонено. Стъблото е четириръбесто, до 1 м високо, гъсто разклонено. Листата са тъмнозелени и голи отгоре, светлозелени и окосмени отдолу, срещуположни, яйцевидни, на върха заострени, долните с […]

Възлесто живиниче

Възлесто живиниче
Scrophularia nodosa  Сем. Scrophulariceae– Живиничеви   гърличе, живиниче, коленесто живиниче, разгон   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, с подземни грудки. Стъблото е голо, четириръбесто, изправено, до 1 м високо, само в горната си част и по цветните дръжки с дребни жлезисти трихоми, често червеникаво, без крила. Листата са до 10 см дълги, продълговато-яйцевидни, […]

Вълча ябълка

Вълча ябълка
Aristolochia clematitis L. Сем. Aristolochiaceae – Копитникови   вълчовина   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с късо пълзящо коренище и характерна неприятна миризма. Стеблото право голо набраздено неразклонено, 40-80 см високо. Листата последователни на дълги дръжки, сърцевидни в основата, широко яйцевидни. Цветовете по 2-8 на групи в пазвите на листата. Околоцветникът светложълт тръбест, в основата гърневидно […]

Върба бяла

Върба бяла
Salix alba L.    Сем. Salicaceae – Върбови   ОПИСАНИЕ: Дърво, до 25 -30 м високо, кората тъмнокафява надлъжно напукана; младите клонки жълтеникавокафяви или червеникави, лъскави сребристо влакнести. Листата тесни до широки ланцентни, удължено островърхи назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу по-светлозелени. Цветовете еднополови еднодомни, във връхни или странични реси, мъжките до 7 см дълги и 1 см дебели, […]

Върбинка

Върбинка
Verbena officinalis    Сем. Verbenaceae – Върбинкови   версин, железник, лечебна върбинка   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно или многогодишно тревисто растение. Стъблото е право, четириръбесто, почти голо, до 80 см високо, метловидно разклонено в горната си част. Листата са срещуположни, средните 3-делни, едро назъбени, горните продълговати, назъбени, а най-горните целокрайни. Цветовете са бледовиолетови, дребни, събрани в редки, тънки, […]