Всички Билки

Евкалипт

Евкалипт
Eucalyptus globules Labil. Сем. Myrtaceae – Миртови   ОПИСАНИЕ: Вечно зелено дърво, до 40 м високо; кората гладка, синкавосива, лющеща се. Листата на младите клонки срещуположни, меки, с восъчен налеп, приседнали, яйцевидни, в основата сърцевидни; на старите клонки последователни, удължено елиптични до ланцетни, сърповидно извити, на къси дръжки. Цветовете единични, приседнали с прост гърневиден околоцветник […]

Европейска дебрянка

Европейска дебрянка
Sanicula europea L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   дебрянка, петопръсница, обикновена дебрянка, подгорица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дървенисто, светлокафяво, проникващо надълбоко в почвата, с множество корени. Стъблото е до 40 см високо, голо, обикновено неразклонено до сенника, единично, изправено. Приосновните листа са с дълги дръжки, дланевидно разделени на 3-5 дяла. Дяловете са […]

Европейски саркофай

Европейски саркофай
Plumbago europaea Сем. Plumbaginaceae – Саркофаеви   зеркеле   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е до 1 м високо, зелено, ръбесто, разклонено. Листата са последователни, ланцетни, остри, обикновено по ръба жлезисто-зъбчати, с ушички при основата си, обхващащи стъблото. Долните обикновено са с дръжки. Цветовете са приседнали, с прицветници, събрани в къси класове, а цялото съцветие […]

Едра горчивка

Едра горчивка
Gentiana lutea L. Сем. Gentianaceae – Тинтявови   жълта тинтява, тинтява, трескав корен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение, което може да живее 50-60 години. Коренището е месесто, дебело, многоглаво, напречно набръчкано. От него излизат няколко корена, достигащи до 60 см дълбочина в почвата. Отначало растението развива само розетните листа. Стъблото е изправено, неразклонено, цилиндрично, до […]

Едра еньовка

Едра еньовка
Melilotus officinalis L. Сем. Leguminosae – Бобови   едър звездел, жълта комунига, зубровка, комунига, медна детелина   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Главният корен е белезникав, силно разклонен. Стъблото е до 2 м високо, изправено, силно разклонено, слабо ъглесто, влакнесто в горната си част. Листата са тройни, последователни, с дълги дръжки, по края назъбени, отдолу с […]

Елеутерокок

Елеутерокок
Eleuterococcus senticosus Maxim. Сем. Araliaceae – Бръшлянови   ОПИСАНИЕ: Храст, 1.5-3.0 м висок, с дълго коренище. Надземните стебла многобройни, възчерни, гъсто покрити с насочени надолу шипове. Листата на дълги дръжки, сложни длановидни, с 5 обратно овални до елиптични остроназъбени листчета, отгоре голи, отдолу по жилките кафеникаво влакнести, нееднакви (средните 3 явно по едри от крайните […]

Енева трева

Енева трева
Galium Verum L. Сем. Rubiaceae – Брошови   драгайка, еньовче, жълт еньовец, жълта подкваса, сирище, яновче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 80 см, четириръбесто, приповдигащо се в долната си част, четинесто, слабо разклонено. Листата са теснолинейни, рядко клиновидно обратно овални, разположени прешленовидно, отгоре тъмнозелени, голи, отдолу четинести. Цветовете са дребни, с […]

Еневка

Еневка
Melilotus albus DESR. Сем. Leguminosae – Бобови   бяла комунига, овчарска комунига   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно тревисто растение> Главният корен е с добре развити странични разклонения. В кореновата система се образуват множество грудки. Стъблото е до 2 м високо, изправено, към горния си край космато, а долу синкаво обагрено. Листата са тройни, а листчетата […]

Еньов трън

Еньов трън
Hieracium pilosella L. Сем. Compositae – Сложноцветни   беснурка, заешка лобода, истравниче, миши уши, рунянка, стръвниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корена често излизат пълзящи дълги и тънки издънки, с постепенно намаляващи листчета. Стъблото е най-често безлистно, високо до 30 см. Листата са наредени в прикоренова розетка. Те са продълговато-елипсовидни или ланцетни, окосмени, отгоре зелени, […]

Ефедра

Ефедра
Ephedra distachya L. Сем. Ephedraceae – Ефедрови   ОПИСАНИЕ: Нисък храст, до 30 см висок. Стеблото прешленесто начленено полегнало или изправено, клонките срещуположни или по 3-4 в прешлен, младите клонки зелени, фотосинтезиращи. Листата малки ципести, сраснали в къси тръбести влагалища. Цветовете еднополови двудомни, мъжките в къси шишарчици, покрити с две ципести листчета, женските по два […]