Всички Билки

Иглика

Иглика
Primula officinalis L. HILL.   Сем. Primulaceae – Игликови   жълта иглика, аглика, белотък, игличе, игличина, медицинска иглика, ягуличка   ОПИСАНИЕ: Агликата е многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, месесто, грапаво, неразклонено. Коренчетата са многобройни, тънки, дълги, шнуровидни, светлокафяви. Цветоносното стебло е безлистно, покрито с редки власинки, излизащо от средата на листната розетка. Листата са събрани […]

Изсипливче голо

Изсипливче голо
Herniaria glabra L.  Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   жабрене, белина, леляк-сабуну, развързанче, ракисапун, сапуненица, сапуниче, усипливче, белило голо   ОПИСАНИЕ: Едно-, две- до многогодишно , дребно (5-15 см) тревисто, голо или ситно ресничесто растение. Стъблото е полегнало , кръгло, разклонено. Листата са дребни, приседнали, целокрайни, елипсовидни, срещуположни, с ципести прилистници. Цветчетата са твърде малки, жълтозелени, […]

Имел

Имел
Viscum album L. Сем. Loranthaceae – Имелови   бимал, бруч, бял имел, бяла лепка, клейник, кукувича плюнка   ОПИСАНИЕ: Малък полупаразитен, вилужно разклонен вечнозелен храст, със специални кореноподобни образувания (хаустории). Стъблото е жълтозелено. Короната е почти сферична. Листата са неопадващи през зимата, срещуположни по чифтове в края на клончетата, кожести, продълговати, тесноелипсовидни до лопатовидни, приседнали, […]

Индрише

Индрише
Pelargonium Roseum WILLD. Сем. Geraniaceae – Здравецови   Розалин   ОПИСАНИЕ: Многогодишно ,полухрастовидно етеричномаслено растение. При наши условия за производствени цели се сее като едногодишна култура. Кореновата система е силно разклонена, вдървеняла, брадеста, проникваща надълбоко в почвата. Стъблото е изправено или приповдигащо се, силно разклонено, по възлите слабо надебелено, в долната си част вдървеняло, покрито, […]

Исиот

Исиот
Zingiber officinale Сем. Zingiberaceae – Зингиберови   Дженджефил, джинджифил   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с масивно ароматично коренище. Стеблото просто, изправено, до 20-25 см високо, плътно обвито от влагалищата на листата, формиращи повече или по-малко високо лъжливо стебло. Листните петури ланцетни до 3-зъба, обикновено разкъсваща се на 3 дяла. Плодът тригнездна многосеменна кутийка.     […]

Исландски лишей

Исландски лишей
Cetraria islandica Сем. Parmeliaceae – Пармелиеви   ОПИСАНИЕ: Многогодишно талусно растение. Талусът наподобяващ храстовидно изправено, неправилно разклонено образувание. Дяловете лентовидни, кожесто-хрущяловидни, плоски, с къси тъмни реснички по ръба, отгоре зеленикавокафяви или масленозелени, отдолу сивобеленикави, в основната част често с червеникави петна, в края на силно разширените дялове с плодни тела – плоски кръгли дисковидни апотеции. […]

Исоп лечебен

Исоп лечебен
Hyssopus officinalis L. Сем. Labiatae – Устноцветни   хисоп   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто туфесто растение. Коренът е силно разклонен, дълбоко проникващ в почвата. От него излизат по няколко стъбла, които са изправени, до 40 см високи, просто или метличесто разклонени, къдраво-влакнести, вдървенени в основата си. Листата са длъгнести, разположени на кръст, целокрайни, с подвид ръб, […]

Истравниче

Истравниче
Hieracium pilosella L. Сем. Compositae – Сложноцветни   беснурка, заешка лобода, еньов трън, миши уши, рунянка, стръвниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корена често излизат пълзящи дълги и тънки издънки, с постепенно намаляващи листчета. Стъблото е най-често безлистно, високо до 30 см. Листата са наредени в прикоренова розетка. Те са продълговато-елипсовидни или ланцетни, окосмени, отгоре […]