Всички Билки

Нар

Нар
Punica granatum L. Сем. Punaceae – Нарови   ОПИСАНИЕ: Сравнително едър, силно разклонен, сухоустойчив храст до 10 м високо, вилужно разклонено дърво. Коренът е дълготраен, дървесинен, разклонен, с много дребни коренчета, проникващ надълбоко в почвата. Листата са обикновено срещуположни, продълговати или продълговато-ланцетни, често възкръгли, тъпи, гладки, блестящи, целокрайни, 2-8 см дълги, с къси дръжки или […]

Насламика

Насламика
Rhamnus cathartica L. Сем. Rhamnaceae – Зърнастецови   зърника, слабителна зърника, жълта боя   ОПИСАНИЕ: Силно разклонен листопаден храст или до 3 м високо дърво. Кореновата система е повърхностна. Клоните са обикновено срещуположни, бодливи, към върха заострени. Кората на стъблото е почти черна, често напукана. Листата са срещуположни, голи, елипсовидни, слабо заострени, целокрайни или ситно […]

Невен

Невен
Calendula officinalis L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с характерна миризма. Стеблото право, 20-50 см високо, просто или разклонено, грапаво. Листата последователни, долните лопатовидни, горните продълговати до ланцетни. Цветните кошнички едри, 4-7 см в диаметър, предимно единични по върховете на клонките. Езичести цветове в 2-3 реда, оранжевожълти, до 2 пъти по-дълги […]

Нокът

Нокът
Lonicera caprifolium L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   бивушка, богородично цвете, кози лист, петльови нокти, скребър, челебиперчан   ОПИСАНИЕ: Стелещ се по земята, подпиращ се на околните предмети или увивен храст. Младите стъбла са мъхести. Стъблото е дълго до 6м. Листата са срещуположни, елипсовидни, с къси дръжки, целокрайни, лъскави отгоре и синьозелени отдолу. Горните листа […]

Нощна фиалка

Нощна фиалка
Hesperis Matronalis L.  Сем. Cruciferae –  Кръстоцветни   заран-вечер, клека-оту, вечерник, нощница, обикновен вечерник   ОПИСАНИЕ: Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, дебел, разклонен. Стъблото е до 1 м високо, изправено, неразклонено или разклонено, четинесто, влакнесто, с дълги неразклонени или къси, вилужно разклонени власинки, по-рядко голо. Долните стъблени листа са яйцевидни до широкоелипсовидни, […]