Всички Билки

Радика

Радика
Tanaxacum officinale WEB.  Сем. Compositae – Сложноцветни   баба марта, борец, горец, жълта млечка, мартенче, опади коса, глухарче, свинска млечка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Силно изменчив вид с много форми. Коренищата са къси, многоглави. Стъблото е безлистно, до 30 см високо, голо, заоблено, тънко, сухо. Листата са многобройни, събрани в приземна розетка, с различна […]

Разводник

Разводник
Solanum dulcamara  Сем. Solanaceae – Картофови   блатска повет, брекиш, отровна разваленка, барабойник, разгон, червено кучешко грозде   ОПИСАНИЕ: Разводникът е лиана, с вдървена долна част на стъблото. Коренището е пълзящо, силно разклонено. Стъблото е разклонено, ръбесто, голо, достигащо до 1 м височина. При благоприятни условия то пълзи по повърхността на почвата или се увива […]

Разгонка

Разгонка
Solanum nigrum L. Сем. Solanaceae – Картофови   зърнатка, кучешко грозде, отровачка, зрънчец, черно кучешко грозде   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тъмнозелено тревисто растение. Стъблото е до 80 см високо, изправено, ръбесто, разклонено, голо, или слабо влакнесто. Листата са последователни, ромбично-овални, сочни, голи или слабо влакнести, но с прости власинки, яйцевидни, почти триъгълни, слабо изрязани по ръбовете, […]

Ракитник

Ракитник
Hippophae Rhamnoides Сем. Eleagenaceae   хипофе, облепиха, морски зърнастец   ОПИСАНИЕ:Висок до 6 м, разклонен, бодлив храст. Кореновата система е силно развита. Листата са дребни, линейни или линейно-ланцетни., отгоре голи и зелени, до 8 см дълги, тесни, целокрайни, с къси дръжки. Както листата, така и най-младите клонки и околоцветникът са покрити със сребърнобели люспи. Цветовете […]

Ралица обикновена

Ралица обикновена
Delphinium consolida L. Сем. Ranunculaceae – Лютикови   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Листата последователни, долните и средните на дръжки, горните приседнали, всички длановидно многократно дихотомно наделени. Цветовете във връхни гроздовидни съцветия. Околоцветникът прост или син, 5-листен, най-горното листче с удължена хоризонтална шпора. Плодът подута мехунка, разпукваща се по един шев, с многобройни семена, кафяви до […]

Ранилист

Ранилист
Betonica officinalis L. (Stachys officinalis)  Сем. Lamiaceae – Устноцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с косо коренище. Стеблото право просто четириръбо, 20-60 см високо, с твърди власинки. Приосновните листа в розетка, продълговато яйцевидни със сърцевидна основа, на дълги дръжки, едро назъбени; стебловите 2 разчленени двойки на къси дръжки и приседнали. Цветовете събрани на върха на […]

Рапон

Рапон
Raphanus sativus L. Сем Cruciferae – Кръстоцветни   градинска ряпа, черна ряпа   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто зеленчуково растение. През първата година се развиват листната розетка и кореноплодът, а през втората – цветоносното стъбло, цветовете и семената. Кореновата система е добре развита. Главният корен достига до 2 м дълбочина. Кореноплодът е цвеклоподобен, с различна форма и […]

Ребрика

Ребрика
Galega officinalis L. Сем. Leguminosae – Бобови   конски ребра, лечебен жаблек, жаблек   ОПИСАНИЕ: Многогодишно едро тревисто растение. Коренището е късо, многоглаво, с множество коренчета. Стъблото е голо, гладко, до 1 м високо. Листата са текоперести, последователни, ланцетни или елипсовидни, с по едно шипче на върховете си. Цветовете са с прицветни листчета, светлосини, бледолилави, […]

Ревен

Ревен
Rheum palmatum L. Сем. Polygonaceae – Лападови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с късо многоглаво тъмнокафяво коренище. Стеблото изправено, 100 – 200 високо. Приосновните листа в розетка, едри, на дълги до 30 см дръжки, петурата дълбоко длановидно наделена, дяловете 5-7, островърхи; стебловите листа последователни, със сраснали прилистници. Цветовете събрани в многоцветни връхни метличести съцветия. Околоцветникът […]

Ревнивче

Ревнивче
Thalictrum Aquilegifolium L.  Сем. Ranunculaceae – Лютикови   ведрицолистно обичниче, дива кошничка, кандилколистно обичниче, обичниче, гущерче   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, хоризонтално, на гъсто покрито със слабо задебелени корени. Стъблата са до 1м високи, обикновено по няколко, неразклонени или в горната си част слабо разклонени, голи гладки, обикновено в долната си част […]

Резене

Резене
Foeniculum vulgare Mill. Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   морач   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение със силна миризма. Стеблото изправено, до 100 см високо, кръгло, отвътре шуплесто. Цветовете в сложни сенници, в основата без обвивка. Венчелистчетата жълти. Плодът почти цилиндричен кафяво или сивозелен, с 10 надлъжни тъпи ребра, гол, разпадащ се на две половини. Цъфти юли-август. […]

Репей

Репей
Arctium lappa L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   голям репей, чичек, лопуш, лепка   ОПИСАНИЕ:  Двугодишно(многодишно) тревисто растение с дебел вретеновиден разклонен корен. Стеблото изправено, 60-150 см високо, разклонено, вълнесто-влакнесто. Листата последователни, долните на дълги дръжки, яйцевидни, отгоре голи или разредено влакнести, отдолу сивовлакнести до наплъстени. Цветните кошнички едри кълбести, събрани в едро съцветие, обвивните […]

Решетка

Решетка
Carlina acunthifolia All. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение с дълъг корен –  до 50-100 см дълбочина. Развива  приосновна розетка от многобройни пересто изрязани бодливи листа, прилепнали към земята. Кошничката единична голяма, до 10-12 см в диаметър, плътно прилепнала до листната розетка. Цветовете тръбести двуполови възжълти. Плодосемката длъгнеста влакнеста, с хвърчилка от […]

Риба меродия

Риба меродия
Petroselinum sativum Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   меродия, магданоз   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. През първата година растението развива розетни листа и кореноплода или силно разклонен корен, а през втората година –  стъблата, съцветията и плодчетата (семето). Кореноплодът е  бял, месест, обикновено почти вретеновиден, с разклонения в основата, ароматичен. Стъблото е изправено, тънко, набраздено, силно […]

Рибе биле – с растението тровят рибата

Рибе биле – с растението тровят рибата
Verbascum thapsiforme    Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   голям лопен,голяма овча опашка, лепен, лопен, висок лопен   ОПИСНАИЕ: Двугодишно тревисто растение. През първата година от семето се развива само листната розетка, а през втората – на гъсто покрито с трихоми стъбло, листата и цветовете. Коренът е силно разклонен. Стъблото е до 2м високо, неразклонено или само […]

Рибена уста

Рибена уста
Linaria Vulgaris (L.)Сем. Scrophulariaceae– Живеничеви   жълто асланче, клинаво биле, кученца, обикновенна луличка, асланче   ОПИСАНИЕ: Обикновената луличка е многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, силно разклонен. Стъблото е високо до 1м, изправено, почти неразклонено, густо облистено до самото съцветие, с безплодни издънки при основата си. То е голо, а само в областта на съцветието […]

Риган

Риган
Origanum vulgare L.  Сем.  Labiatae – Устноцветни   балкански чай, горски чай, кеклич, овчарски босилек, вранилова трева, риганова трева, черновръхче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета, пъпки и възли, от които се развиват нови стебла. От всяко коренище стъблата са по няколко на брой. Те са жилави, изправени, четириръбести, повече […]

Рицин

Рицин
Ricinus communis L. Сем. Euphorbiaceae – Млечкови   кърлеж   ОПИСАНИЕ: Маслодайно растение, което в своята родина Африка е дърво, достигащо до 10 м височина и до 20 см дебелина поради благоприятните условия за развитие, като живее около 10 години. В нашата страна и въобще в умерения пояс растението вирее само като едногодишно. Кореновата система […]

Ров

Ров
Lathyrus pratensis Сем. Leguminosae – Бобови   ливаден грах, ливадно секирче, жълто секирче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, нежно, хоризонтално разположено, с множество коренчета. Стъблото е четириръбесто, силно разклонено, до 1 м високо, често приповдигащо се или катерливо, снабдено с една двойка чифтоперести ланцетни листчета, а листната дръжка завършва с разклонено мустаче, […]

Рогат звездан

Рогат звездан
Lotus corniculatus L.  Сем. Leguminosae – Бобови   жълта глушина, звездан, влахци обикновен звездан   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение със силно развита коренова система, с главен вретеновиден корен, проникващ до 2м в почвата и с множество странични разклонения. Главната маса от кореновите разклонения е разположена в горния слой на почвата. Върху кореновата система се образуват […]

Родопски сесел

Родопски сесел
Seseli rhodopaeum VEL. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   маясъл, сесел   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Кореновата система е осева, с добре развит главен корен. През първата година растението формира само розетка от 5-8 листа и в това състояние презимува, а цъфти и плодоноси през втората година. Стъблото е до 1,5 м високо, голо. Листата са […]

Рожково биле

Рожково биле
Salvia officinalis L.   Сем. Labiatae – Устноцветни   божигробски босилек, градински чай, теменче   ОПИСАНИЕ: Градинския чай е до 1м високо, силно разклонено и облистено полухрастче. Кореновата система е силно развита, влакнеста, проникваща надълбоко в почвата. Стъблата са многобройни, сивокафяви, вдървесинени в основата си, по-нагоре тревисти, с четириръбести, бяло окосмени и гъсто облистени разклонения. Едногодишните […]

Розалин

Розалин
Pelargonium Roseum WILLD. Сем. Geraniaceae – Здравецови   индрише   ОПИСАНИЕ: Многогодишно ,полухрастовидно етеричномаслено растение. При наши условия за производствени цели се сее като едногодишна култура. Кореновата система е силно разклонена, вдървеняла, брадеста, проникваща надълбоко в почвата. Стъблото е изправено или приповдигащо се, силно разклонено, по възлите слабо надебелено, в долната си част вдървеняло, покрито, […]

Розмарин

Розмарин
Rosmarinus officinalis L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бабин косъм, ливанчи   ОПИСАНИЕ: Вечнозелено храстче. Стъблото е четириръбесто, вдървеняло в основата си, силно разклонено, до 2 м високо, с изправени клонки. Листата са срещуположни, до 2,5 см дълги, вечнозелени, кожести, линейно-ланцетни, целокрайни, със силно подвит надолу ръб, твърди, стеснени в основата си, без дръжки, тъмнозелени […]

Ронка

Ронка
Zea Mays L. Сем. Graminae – Житни   Бубол, влашковидна, гълъби, мамул, мисир, моруза, рапка, кукуруз   ОПИСАНИЕ: Едногодишно еднодомно културно растение. Стъблото е изправено, неразклонено, наделено на възли и междувъзлия, плътно, отвутре с шуплест паренхим, достигащо до 3-4 м и повече височина. Листата са ланцетни до линейно-ланцетни, с успоредно жилкуване, прикрепени за стъблото с […]

Росен

Росен
Dictamnus albus L. Сем. Rutaceae – Седефчеви   русалийче, самодивско биле   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с мощен вдървенял корен със силна неприятна миризма. Стеблата прави, 35-80 см високи. Листата последователни сложни, нечифтоперести. Цветовете многобройни във връхни гроздовидни съцветия, цветните дръжки жлезисти, късовлакнести. Венчелистчетата 5, свободни, елиптично ланцетни, бялорозови с тъмночервени жилки и тъмни точковидни […]

Рошава кадънка

Рошава кадънка
Tanacetum vulgare L.    Сем. Compositae – Сложноцветни   ветриче, глистава трева, вратига, свратика   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, разклонено, късо, вдървесинено, многоглаво, с множество корени. Стъблото е до 1 м високо, изправен, слабо ръбесто, силно разклонено към горната си част, понякога червеникаво. Листата са текоперести, последователни, тъмнозелени отгоре, по-светли отдолу. Листчетата са […]

Рунянка

Рунянка
Hieracium pilosella L. Сем. Compositae – Сложноцветни   беснурка, заешка лобода, истравниче, миши уши, еньов трън, стръвниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корена често излизат пълзящи дълги и тънки издънки, с постепенно намаляващи листчета. Стъблото е най-често безлистно, високо до 30 см. Листата са наредени в прикоренова розетка. Те са продълговато-елипсовидни или ланцетни, окосмени, отгоре […]

Русалия

Русалия
Levisticum officinale Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   бъздуняк, левущян, питомен бъздуняк, росалия, русалка, заря, селим   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е многоглав, дебел, месест. От всяка глава излиза по едно стъбло, обикновено до 2 м високо, гладко, кухо, голо, надлъжно набраздено, надебелено в основата си, към върха разклонено. Листата са сложноперести, разсечени на едри, […]

Русалка

Русалка
Nuphar Lutea (L.) Сем. Numphaeaceae – Водни рози   бърдуче, жълта водна роза   ОПИСАНИЕ: Многогодишно водно тревисто растение. Коренището е до 10 см в диаметър дебело, меснато, пълзящо, с множество коренчета, със следи от опадали листни дръжки. Стъбло не се развива. Листата са два вида – едните са връхни, с дълги дръжки, с плуващи […]

Руска самодивска трева

Руска самодивска трева
Peucedanum Ruthenicum M.B. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел. Стъблото е до 80 см високо, разклонено в горната си част. Приосновните листа са многократно тройно наделени, разширени в основата във влагалища, с дълги дръжки. Листните дялове са по-широки от 2 мм. Листчетата са дълги, теснолинейни и с по една […]