Всички Билки

Фасул обикновен

Фасул обикновен
Phaseolus vulgaris L. Ssp. Nanus  Сем.Fabaceae – Бобови   боб увивен   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение, високо 30-60 см, със силно разклонено , невиещо се стъбло. Листата са 3-делни, листчетата – широкояйцевидни, заострени, целокрайни. Цветовете са събрани в малобройни гроздове, които са по-къси от листата. Чашката е 5-листна, сраснала в къса тръбица, двуустна; венчето е […]

Фасуличе

Фасуличе
Lathyrus tuberosus L.       Сем. Leguminosae – Бобови   грудесто секирче, грудково секирче, грудкообразуващо секирче, гулиен грахулец, овчагюзел, орехче, орешак, орешец, орешка, орешковина, главест ров   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Подземното стъбло е топчесто или с вретеновидно задебелени корени. Надземното стъбло е голо, ръбесто, до 90 см високо, разклонено още от основата си. Листата са чифтоперести, […]

Фенерче

Фенерче
Physalis alkekengi L. Сем. Solanaceae – Картофови   мехунка, миунче, пукалче, люзгавиче, червена мехунка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. От него израства до 60 см високо стъбло, слабо разклонено или неразклонено. По-долните листа са единични, последователни, до 10 см дълги, с редки власинки. Горните листа са с дръжки, яйцевидни, често по два […]

Френково биле

Френково биле
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   горчива трева, димянка, зайча опашка, димна трева, лекарствен росопас, лисичина, петльови гащи, самодивски босилек, съхтаре, косопас, шефтериче   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. Цветовете […]

Френче

Френче
Tropaeolum majus L.   Сем. Tropaeolaceae – Латинкови   латинка, латина, майска латинка, венедик   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е сочно, до 1 м дълго, разклонено, стелещо се, а понякога увивно. Увивните растения достигат до 3-4 м дължина. Цялото растение е голо. Листата са щитовидни, почти кръгли, с лъчисто главно жилкуване, светлозелени, последователни, на гъсто […]