Всички Билки

Шарена игличина

Шарена игличина
Pulmonaria officinalis L. Сем. Boraginaceae – Грапаволистни   лечебна медуница, маремче, медениче, червена игличина, медуница   ОПИСАНИЕ: Многогодишно  ранно пролетно тревисто растение. Коренището е тънко, извито, тъмнокафяво, с много дълги шнуровидни коренчета, както и придатъчни корени.Стъблото е до 40 см високо, изправено ръбесто, четинесто, разклонено обикновено само в горната си част, покрито с разперени четинки […]

Шарена теменуга

Шарена теменуга
Viola tricolor L. Сем. Violaceae – Теменугови   дива теменуга, диви очета, кокорче, маневша, мушанка, мушанка, трицветна теменуга   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е тънък, силно  разклонен. Понякога от него излизат по няколко изправени или приповдигащи се стъбла. Стъблото е просто, наребрено, неразклонено или разклонено, почти четириръбесто, до 40 см високо, без […]

Шекерче

Шекерче
Lathyrus vernus L. Сем. Leguminosae – Бобови   пролетно секирче, петлюва опашка, свилинец, секирка, диво шекерче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дълго, разклонено. От него всяка пролет израстват най-напред листа, след което се появяват стъблата. Стъблата са ръбести, до 50 см високи, изправени. Листната дръжка завършва с осилче. Листата са с 2-4 двойки […]

Шефтериче

Шефтериче
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   горчива трева, димянка, зайча опашка, димна трева, лекарствен росопас, лисичина, петльови гащи, самодивски босилек, съхтаре, френково биле, косопас   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. […]

Шилобод

Шилобод
Ononis hircina L.   Сем. Leguminosae – Бобови   бодлив трън, бял трън, голотрън, милобот, гръмотрън   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто бодливо растение или плухрастче. Коренът е дървенист, дълъг, до 50-60 см, често усукан, с късо, многоглаво коренище. От коренището излизат пръчковидни, многогодишни, до 60 см дълги, разклонение, полегнали, приповдигащи се или изправени стъбла, с голям брой […]

Шипка

Шипка
Rosa canina Сем. Rosaceae – Розоцветни   кучешки гюл, див трендафил, щипци   ОПИСАНИЕ: Шипката е до 7 м високо, обикновено с дъговидно извити клонки и прави коренови издънки, всички снабдени с многобройни, твърди бодливи шипове, морфологично представляващи видоизменени листа. Листата са последователни, нечифтоперести, с прилистници, съставени от 3-11 назъбени, с елипсовидна или яйцевидна форма, […]

Широколистен жиловлек (живовлек)

Широколистен жиловлек (живовлек)
Plantago major L.  Сем. Plantaginaceae – Жиловлекови   брътци, едролист жиловлек, едър жиловник, жилоглав, голям жиловлек   ОПИСАНИЕ: Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, дебело, с множество тънки, шнуровидник коренчета. Стъблото е цветоносно, безлистно, голо. Листата са широкояйцевидни, с 5-9 дъговидно разположени жилки, целокрайни или леко назъбени, тъпи, почти голи, стеснени в дълги […]