Всички Билки

Щавел

Щавел
Oxalis acetosella L. Сем. Oxalidaceaе   киселиче, кисел, кисела детелина, обикновено киселиче, кузу-кулаш, овчи киселец, сърнешки киселец   ОПИСАНИЕ: Дребно многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, хоризонтално, разклонено, пълзящо, до 10 см дълго. Стъблото липсва. Листата са приосновни, прикрепени на дълги дръжки, триделни. Листчетата са клиновидни, често отдолу червеникави. Цветовете са единични, бели или розови, […]

Щипци

Щипци
Rosa canina Сем. Rosaceae – Розоцветни   кучешки гюл, шипки, див трендафил   ОПИСАНИЕ: Шипката е до 7 м високо, обикновено с дъговидно извити клонки и прави коренови издънки, всички снабдени с многобройни, твърди бодливи шипове, морфологично представляващи видоизменени листа. Листата са последователни, нечифтоперести, с прилистници, съставени от 3-11 назъбени, с елипсовидна или яйцевидна форма, […]