Билколечение

ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ (САТУРНИЗЪМ)

Сатурнизъм е медицинско състояние на отравяне с олово, което се изразява в (понякога непредотвратими) поражения на централната нервна система

ОТОЦИ

Това е състояние, при което се наблюдава натрупване на течности в телесните кухини и извънклетъчното пространство