Билколечение

ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА

Това e авто-имунно заболяване на черния дроб, при което част от клетките загиват, а на тяхно място започва разрастване на непълноценни във функционално отношение чернодробни клетки

ЧРЕВНА АТОНИЯ

Това е заболяване, при което се наблюдава мускулна слабост на червата

ЧУПЛИВИ НОКТИ

Чупливостта на ноктите може да бъде причинена от: продължително излагане на вода, лакове и лакочистители, липса на витамини