Статии съдържащи здравноосигурен

НЗОК осигурява равен достъп до лечение на всички здравноосигурени граждани

www.zdraviste.com 25.05.2014 НЗОК
НЗОК осигурява равен достъп до лечение на всички здравноосигурени граждани
На 18 октомври 2004 г. държавата отчита необходимостта от допълнителни грижи към най-рисковия контингент – децата, и чрез ПМС № 280/2004 г. се Прочети