Статии съдържащи плащане

НЗОК ще осигури средства за плащане на дейностите за асистирана репродукция, започнали през миналата година

www.zdraviste.com 25.05.2014 НЗОК
НЗОК ще осигури средства за плащане на дейностите за асистирана репродукция, започнали през миналата година
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК), на свое редовно заседание на 17 февруари т.г., реши да бъдат освободени Прочети

Покана за участие в договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания

www.zdraviste.com 25.05.2014 НЗОК
Покана за участие в договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания
Покана за участие в договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания Прочети

Покана

, ,
www.zdraviste.com 30.05.2014 НЗОК
Покана
На основание чл. 20 от Наредба №10/2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти Прочети