Статии съдържащи Тева Фармасютикълс

НЗОК е дала указания за терапевтична алтернатива за пациентите, които се лекуват с Азатиоприн

www.zdraviste.com 16.02.2015 НЗОК
НЗОК е дала указания за терапевтична алтернатива за пациентите, които се лекуват с Азатиоприн
В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД, с което ни уведомява за преус ............... Прочети