АЕРОФАГИЯ

АЕРОФАГИЯ

Поглъщане на въздух, който попада в стомаха и става причина за оригване. Сим­п­то­м на аеро­фа­ги­я­та се явя­ва чес­тото ориг­ва­не, ко­е­то го­во­ри за опи­та на ор­га­низ­ма да се из­ба­ви от из­лиш­ния въз­дух. 

 

 

 

 

 

 

 

 


АЕРОФАГИЯЛе
карствено великденче
(Veronica officinalis L.)
– при аерофагия, се препоръчва преди всяко ядене по 50-100 г леко подсладена отвара от великденче