ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТИТЕ

Определение: Този вид сканиране представлява ядрено изобразяване на костите, което може да помогне да се диагностицират няколко заболявания свързани с костите. Този вид сканиране на костите помага за откриване на метастази в костите, които произхождат от тумор, които се намира в друг орган (гърдата или простата). Също така този вид сканиране помага за засичане на проблеми свързани с наличието на левкемия или лимфома.

Защо вашият лекар ще ви назначи това изследване? Вашият лекар може да препоръча това изследване ако имате:
(А) необяснима костна болка, която предполага:
– загуба на костно вещество
– инфекция на костите и ставите
– нараняване на костите, което не може да бъде видяно с рентген
– артрит
– рак на костите
– фиброзна дисплазия
– нарушено кръвоснабдяване на костите

Какви рискове крие извършването на процедурата? Тестът крие рискове, които са подобни на тези при обикновено рентгеново изследване. Маркерите, които се използват при този тест могат да подложат организма на незначително радиоактивно облъчване. Възможността за развитие на алергична реакция към маркерите е малка.
Този вид изследване не се прави на бременни или кърмещи жени поради риска от радиоактивно облъчване на бебето. Кажете на вашият лекар ако сте: бременна или кърмите.

Как да се приготвя за процедурата? Преди теста не е необходимо да спазвате каквато и да е диета. Преди самия тест, ще трябва да махнете от вас всички бижута или метални предмети.

Резултати: Рентгенолога търси за проблеми в костния метаболизъм. Тестът показва по-тъмни „горещи точки” и по-светли „студени точки”. Това са места където маркерът се е натрупал или пък не се натрупал. Тестът е изключително чувствителен, но въпреки това, при откриване на горещи точки са необходими още изследвания за да се определи най-точно проблема.