Статии съдържащи медицински изделия

НЗОК ще заплаща само медицинските изделия, включени в списък

www.zdraviste.com 13.07.2014 НЗОК
НЗОК ще заплаща само медицинските изделия, включени в списък
Във връзка с постъпили запитвания от лечебни заведения, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ, относно прилагане на ... Прочети

Покана

www.zdraviste.com 07.05.2014 НЗОК
Покана
Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим 1, на основание § 34, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ, бр. 60 от 2012г., и чл.8, ал.1 от Методика за условията и реда… Прочети